Спеціалізована школа № 17

Подільського р-ну м. Києва
з поглибленим вивченням математики


ЗАПРОШУЄМО
НА
РОБОТУ:
 

— учителя англійської мови

Резюме та додаткова інформація на запит: info@school17.kiev.ua
(044) 298-23-10, запитати секретаря.

 

Викладання інформатики

Викладанням математики та інформатики у школі займається 7 вчителів.

Демченко Валентина Федорівна — вчитель математики, голова методичного об’єднання, освіта — вища, категорія — вища, старший учитель, стаж роботи — 23 роки, науково-методична тема: «Розвиток пізнавальної діяльності учнів на уроках математики».

Ковальова Галина Аркадіївна — вчитель математики, освіта — вища, категорія — вища, вчитель-методист, стаж роботи — 34 роки, науково-методична тема: «Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках математики».

Давиденко Ірина Георгіївна — вчитель математики, освіта — вища, категорія — вища, стаж роботи — 22 роки, науково-методична тема: «Елементи теорії ймовірностей у курсі математики середньої школи».

Яременко Володимир Андрійович — вчитель математики та інформатики, освіта — вища, категорія — вища, вчитель-методист, стаж роботи — 40 років.

Викладачі інформатики

Викладання математики у школі має на меті:

 • забезпечення необхідного рівня вивчення математики з різним ступенем доказовості та повноти відповідно до профільності;
 • забезпечення організаційно-методичних умов для ранньої математичної профілізації;
 • виявлення математичних здібностей і ранньої обдарованості у дітей, організація індивідуальної роботи для подальшого розвитку їхніх нахилів.

Завдання викладання математики:

 • засвоєння основних математичних понять, аксіом, теорем, доказів, що становлять основу практичних вмінь і навичок учнів;
 • оволодіння учнями вміннями та навичками розв’язувати практичні вправи і задачі, виконуючи відповідні логічні та геометричні побудови;
 • створення авторських навчальних програм, які відповідають цілям рівневої та профільної диференціації.

Логаніхіна Ірина Миколаївна — вчитель інформатики, освіта — вища, категорія — вища, вчитель-методист, стаж роботи  — 22 роки, науково-методична тема: «Створення практикуму  векторного графічного редактора Corel Draw».

Шевчук Лариса Іванівна — вчитель інформатики, освіта — вища, категорія — перша, стаж роботи — 11 років, науково-методична тема: «Створення практикуму  растрового графічного редактора Photo Shop».

Тригуб Олена Євгенівна — вчитель інформатики, освіта — вища, категорія — спеціаліст, стаж роботи — 2 роки.

Викладання інформатики у школі має на меті:

 • розвиток математичного та алгоритмічного мислення;
 • формування інформаційної культури;
 • формування компетенцій, необхідних для раціонального використання методів сучасних інформаційних технологій;
 • виховання кваліфікованих користувачів ПК;

Завдання викладання інформатики:

 • ознайомлення з основами користування сучасною обчислювальною технікою;
 • ознайомлення з царинами використання нових інформаційних технологій;
 • ознайомлення з основами програмування та алгоритмування;
 • вивчення математичних методів розв’язування прикладних задач;
 • набуття навичок комп’ютерного моделювання хімічних, фізичних і біологічних процесів;
 • формування «взаєморозуміння» між учнями та комп’ютером, прищеплення навичок вільного користування ПК;

Викладання інформатики

Вчителі багато уваги приділять створенню практикумів для всіх розділів програми з інформатики з 5-го до 11-го класу. Кожен практикум містить:

 • теоретичний блок з компактним, ілюстрованим викладом матеріалу;
 • велику кількість прикладів, що ілюструють теорію;
 • практичні і теоретичні завдання 3-х рівнів складності.

Кожен учень забезпечується матеріалами практикуму в друкованому і електронному варіантах.

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов

Оплата доменних імен та хостингу
забезпечується Благодійною організацією
«Фонд “Освіта ІІІ тисячоліття”»